CAFE ROOFTOP

Sản phẩm do Thuận Trình thiết kế và thi công.

Địa điểm : Tân Bình, Tp Hồ Chí Minh.

Diện tích : 300m2.

Năm hoàn thành : 2017.

Comments for this post are closed.