NHÀ CÔNG VỤ

Công trình nhà công vụ

Địa chỉ : Quận 3, Tp Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư : Bộ Kế Hoạch và Đầu Tư

Diện tích : 1600m2.

Năm hoàn thành : 2017

Comments for this post are closed.