NHÀ MÀNG NÔNG NGHIỆP

Công trình phục vụ nông nghiệp áp dụng công nghệ cao.

Địa điểm : Chơn Thành, Bình Phước.

Diện tích : 20 000m2.

Năm hoàn thành : 2020.

Comments for this post are closed.