NHÀ MÁY CB

Nhà máy sản xuất chế biến sản phẩm của CB

Địa điểm : KCN Khánh An, Cà Mau

Quy mô : 17 ha.

Năm hoàn thành : 2021.

Comments for this post are closed.