NHÀ XƯỞNG BIỂN ĐÔNG

Công trình nhà xưởng của công ty Biển Đông phía Nam

Quy mô : 20 000m2

Địa điểm : KCN Mỹ Xuân, Bà Rịa

Năm hoàn thành : 2014

Comments for this post are closed.