TRANG TRẠI CB

Trang trại tôm giống của CB

Địa điểm : Bình Đại, Bến Tre.

Diện tích : 30 000m2.

Năm hoàn thành : 2019.

Comments for this post are closed.