TRANG TRẠI ĐIỆN GIÓ

Trụ tuabine điện gió.

Địa điểm : Hòa Đông, Sóc Trăng.

Quy mô : 4 trụ.

Năm hoàn thành : 2021.

 

Write a Comment