TRANG TRẠI HEO AN GIANG

Công trình trang trại nuôi heo

Địa điểm : An Giang

Quy mô : 8 chuồng + 2 hồ

Năm hoàn thành : 2022.

  

Write a Comment